Danışmanlık Hizmeti

Danışmanlık Hizmetimiz

Yurtdışı pazarlama, satış ve danışmanlık, gümrük müşavirliği, ön izin ve müsaadeler, ürün ve şirket yatırım teşvikleri, ithalat veya ihracat maliyetlendirme, yurtdışı ve yurtiçi nakliye, antrepo hizmetleri, yurt dışı ve yurt içi fuar organizasyon takibi, B2B görüşmeleri gibi dış ticaretin her aşamasında bizlere ihtiyaç duyduğunuz her zaman, mali ve zaman kazandırıcı bilgi, belge, mevzuat ve dış pazar olanaklarımızı lehinize kullanarak başarı ve kazançlarınızda çözüm ortağınız olarak daima yanındayız.

• Yurtdışı Pazar Araştırmaları / E-ticaret
- Yurtdışı Pazarınızın genişletilmesi, ürünlerinizin tanıtımı ve pazarlanması, dünyada marka bilinirliliğinin oluşturulması
- İhtiyaç duyduğunuz ürünlerin, yurtdışı araştırmalarının mevzuat çerçevesinde yapılması, fiyatlandırma ve maliyet politikaları, sipariş yönetimi
• Dış Ticarette Para / Banka işlemleri
- Ödeme Şekilleri ve Teslim şekillerine göre maliyet hesaplamaları
- Akreditif Açılışı, Akreditif Türleri, Uygun Vesaik Hazırlanması, Alacak veya borçların garantilenmesi
- Ürün ve Mal bedeli Sigortalarının önemi
• Dış Ticarette Sözleşmeler
- Yurt Dışından Ürün alımı veya Yurt Dışına Satışı için gerekli distribitörlük veya alım sözleşmelerinin firma lehine tüm mevzuatlar çerçevesinde hazırlanması
• Dış Ticaret Fuar / B2B Görüşme Organizasyonları
- Dünyanın herhangi bir ülkesinde veya Türkiye de fuar organizasyonları takip, vize – ulaşım-konaklama organizasyonları, gerektiğinde yurt içi yurt dışı fuarlarda personel desteği, fuara ürün gönderme alma vs…
• Gümrük Hizmetleri
- İthalat,İhracat analizi, maliyetleme, gerekli evrakların belirlenmesi
- Gümrük vergileme unsurlarının analizi (Gümrük Kıymeti, Menşei ve Tarife Tespiti)
- İthalatta vergi uygulamaları (Gümrük vergisi, KDV, ÖTV, Diğer Mali Yükümlülükler)
- Gümrük rejimleri (Serbest dolaşıma giriş, dahilde işleme, hariçte işleme, antrepo, geçici ithalat, transit, ihracat)
- Gümrük ve uluslararası ticaret uygulamalarında ve tedarik zinciri (Supply Chain Management) yapılarında risk ve fırsat analizinin yapılması
• Devlet Destekleri / İadeler
- Yatırım Teşvik Belgeleri
- Dahilde İşleme İzin Belgeleri ve Teminat Çözümleri
• Diğer Teşvikler
- EKONOMİ BAKANLIĞI Destekleri ve Hibeler
- Yurt Dışı Pazar Araştırmalarının geri iadelerinin Ekonomi Bakanlığından Alınması
- Tanıtım ve İlan çalışmalarının iadelerinin alınması
- Bireysel Katılım Fuar Teşvikleri ve iadelerinin alınması
- E-Ticaret sitelerine üyelik teşvik iadesinin alınması
- Pazar araştırma ve İstatistik raporları teşvik iadesinin alınması
- Marka Tasarım tescil teşvik iadesinin alınması
• Devlet / Kurum İşlemleri
- Garanti Muafiyet Belgesi
- TAREX ve DTS işlemlerinin takibi
- Kapasite Raporu alımı
- Çevre Bakanlığı İzinleri, (Kontrol Belgesi)
- Sağlık Bakanlığı İzinleri, (Kontrol Belgesi)
- Tarım Bakanlığı İzinleri, Kontrol Belgesi)

external
external